Έλεγχος Φαρμάκων

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ

Αμφεταμίνες

Βαρβιτουρικά – ούρα/ορός

Βενζοδιαζεπίνες – ούρα/ορός

Βουπρενορφίνη

Κανναβινοειδή

Μεταβολίτης κοκαΐνης

Μεταβολίτης μεθαδόνης, EDDP

Αιθανόλη – ούρα/ορός

Διαιθυλαμίδιο Λυσεργικού οξέος

Μεθαδόνη

Μεθακουαλόνη

Οπιούχα

Οξυκωδόνη

Φαινκυκλιδίνη

Προποξυφαίνη

Τρικυκλικά Αντικαταθλιπτικά

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ακεταμινοφαίνη

Αμικασίνη

Καρβαμαζεπίνη

Καφεΐνη

Κυκλοσπορίνη

Διγιτοξίνη

Διγοξίνη

Αιθοσουξιμίδη

Γενταμυκίνη

Λίθιο

Λιδοκαΐνη

Μεθοτρεξάτη

Μεθιοπροπαμίνη, MPA (ολική)

N-Ακετυλοπροκαϊναμίδη, NAPA

Νετιλμικίνη

Φαινοβαρβιτάλη

Φαινυτοΐνη – ελεύθερη/ολική

Πριμιδόνη

Προκαϊναμίδη

Κινιδίνη

Σαλικυλικά

Σιρόλιμους

Τακρόλιμους

Θεοφυλλίνη

Τομπραμυκίνη

Βαλπροϊκό οξύ – ελεύθερο/ολικό

Βανκομυκίνη